Uzyskaj uprawnienia do kategorii NSTS-02 VLOS > 25 kg